Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® (FSC – C013413) oraz PEFC.

FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie  posiada certyfikat Forest Stewardship Council®, który oznacza, że lasy RDLP Warszawa są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych - więcej informacji tutaj.

 

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) - to certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej. Wznawiany co 3 lata z zachowaniem ciągłości.
Nadleśnictwo Celestynów objęte jest certyfikatem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie - więcej informacji tutaj.
 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

 
Europejski Rejestr Renomowanych
 
Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje) dla których celem jest ciągły rozwój oparty na zasadach etyki w biznesie.
 
Głównym kierunkiem działań Europejskiego Rejestru Renomowanych jest rozwój programu Euro Renoma, oraz prezentowanie opinii Uczestników programu w ważnych kwestiach gospodarczych.
 
Podmioty biorące udział w programie Euro Renoma, w ramach realizacji ww. zadań, zobowiązują się do przestrzegania  zasad i norm etycznych, stanowiących Kodeks Europejskiego Rejestru Renomowanych.