Położenie Położenie

Nadzór na lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu; sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.
 
 
W związku z pełnionym nadzorem nadleśnictwa, nad lasami niepaństwowymi, nasi pracownicy terenowi prowadzą dla interesantów dyżury wg poniższego harmonogramu
 
 • Gmina Wiązowna
  Marcin Kocimski   tel. 500-167-029
  Urząd Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, Wiązowna) -  wtorek w godz. 9:00 - 11:00
 • Miasto Józefów
  Marcin Kocimski   tel. 500-167-029 
  Kancelaria Leśnictwa Zbójna Góra (ul. Trakt Napoleoński 62, Warszawa) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych.
 • Miasto Otwock
  Tomasz Gruba tel. 500-167-022
  Kancelaria Leśnictwa Otwock (ul. Andriollego 85A, Otwock) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych
 • Gmina i Miasto Karczew
  Grzegorz Skotarczak tel. 500-167-031
  Kancelaria Leśnictwa Torfy (ul. Andriollego 85B, Otwock) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych
 • Gmina Celestynów
  Dominik Niewiadomski tel. 500-167-035
  Urząd Gminy Celestynów (ul. Regucka 3, Celestynów) - II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00
 • Gmina Osieck
  Kacper Siwik tel. 500-167-032
  Kancelaria Leśnictwa Czarci Dół (ul. Warszawska 67, Osieck) - wtorek w godz. 8:00 - 10:00
 • Gmina Pilawa wieś Jaźwiny i Łucznica
  Dominika Ryszka tel. 500-167-036
  Kancelaria Leśnictwa Rogalec (Pilawa, Al. Wyzwolenia 328) - wtorek w godz. 8:00 - 10:00, w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych.
 • Gmina Garwolin wieś Krystyna
  Dominika Ryszka tel. 500-167-036
  Kancelaria Leśnictwa Rogalec (Pilawa, Al. Wyzwolenia 328) - wtorek w godz. 8:00 - 10:00, w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych.
 • Gmina Sobienie Jeziory
  Grzegorz Wójcik tel. 500-167-026
  Kancelaria Leśnictwa Sobienie (ul. Duży Rynek 36, Sobienie Jeziory) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych
 
 
Uwaga! Nastąpiła zmiana we wniosku o zamiarze pozyskania drewna na terenie powiatu otwockiego. Przy składaniu wniosku, zgodnie z art. 199 Kodeksu Cywilnego, konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli lasu.