Mapa zagrożenia ppoż

Mapa lasów całej Polski. Tutaj sprawdzisz aktualne zagrożenie pożarowe i związane z tym ewentualne zakazy wstępu do lasu. Dodatkowo można nanieść sieć dróg i kolei.

Bank Danych o Lasach

Największy serwis mapowy lasów wszystkich form własności. Możliwość nakładania warstw także danych katastralnych. Serwis zawiera wszystkie opisy taksacyjne lasów, które je posiadają. Możliwość tworzenia zestawień danych i wykonywania pomiarów.

Interaktywna mapa RDLP Warszawa

Mapa terenu wszystkich nadleśnictw RDLP Warszawa, w tym lasów państwowych i prywatnych. Wybór warstw takich jak Formy ochrony przyrody, Turystyka i Edukacja, Ochrona Lasu. Możliwość podczytania Google Maps i Open Street Map.