Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o ASF

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Nadleśnictwo Celestynów informuje, iż każdy przypadek podejrzenia wystąpienia choroby oraz znalezienia padłego dzika należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików znaleźć można w umieszczonych poniżej odnośnikach.

1. Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego

2. Informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii

3. Mapa obszarów objętych restrykcjami, ognisk i zanotowanych przypadków choroby