Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie"

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, nazwał Leśne Kompleksy Promocyjne „25 perłami z zielonego skarbca”. Perła Mazowsza czyli Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”, powstał jako 19 LKP w Polsce (obecnie jest ich 25). W jego skład wchodzą cztery nadleśnictwa RDLP Warszawa: Drewnica, Jabłonna, Chojnów oraz Celestynów, a także lasy miejskie Warszawy. Grunty te wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym tworzą zielony pierścień wokół stolicy.

Podstawowym zadaniem LKP-u zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 22 z 2005 roku, jest prowadzenie działalności edukacyjnej społeczeństwa. Ma ona na celu promocję różnorodności polskich lasów, ich wielofunkcyjności a także kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej. By lepiej realizować ww. cele nadleśnictwa budujące LKP stworzyły bogatą ofertę edukacyjną oraz rekreacyjno-turystyczną. Na ich terenie znajduje się 18 ścieżek edukacyjnych, 4 izby, 7 leśnych wiat tzw. zielonych klas oraz 25 punktów edukacji.
 
Co roku powstają nowe miejsca przeznaczone na wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu np. ścieżki zdrowia, biegowe, narciarskie, rowerowe czy konne.
 
Atrakcyjność LKP „Lasy Warszawskie" dla społeczeństwa, wynika nie tylko z dostępności, spowodowanej gęstą siecią komunikacyjną, ale także z atrakcyjności przyrodniczej. Na tym terenie znajduje się 40 rezerwatów przyrody (w tym 6 w lasach miejskich), 111 pomników przyrody, 71 użytków ekologicznych, 5 obszarów Natura 2000 (dyrektywa ptasia) oraz 27 obszarów Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa).