Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody jest pojedynczym tworem przyrody, który ze względu na swoją oryginalność i unikatowość objęty jest ochroną prawną.

Pomnikiem przyrody może być pojedyncze drzewo, grupa drzew, głaz narzutowy, źródło, wodospad, jaskinia, wywierzysko, jar itp. 
 
Leśnictwo Zbójna Góra
 • oddz. 127 a - brzoza czarna
 Leśnictwo Torfy
 • oddz. 206 b - sosna pospolita
 • oddz. 292 a - grupa 8 drzew dębów szypułkowych
 • oddz. 292 b - grupa 3 drzew dębów szypułkowych
 Leśnictwo Celestynów
 • oddz. 293 b - dąb szypułkowy
 • oddz. 293 hx- grupa 4 drzew dębów szypułkowych
 • oddz. 293 m - dąb szypułkowy
Leśnictwo Rogalec
 • oddz. 116 l - wiąz szypułkowy
 • oddz. 142 l - dąb szypułkowy
 • oddz. 129 a - wiąz szypułkowy
 • oddz. 142 d - lipa drobnolistna