Położenie Położenie

Historia

W czasie I i II wojny światowej podwarszawskie tereny leśny ulegały rozległej dewastacji. Nadmierne wyręby prowadzone przez okupantów, zniszczenia wojenne w wyniku przesuwania się frontów, kradzieże drewna w latach powojennych sprawiły, że celestynowskie lasy całkowicie zatraciły swój pierwotny wygląd.

W 1944 r. z upaństwowionych lasów utworzono Nadleśnictwo Celestynów o powierzchni 4313,64 ha. W 1972 r. z lasów podwarszawskich utworzono tzw. Warszawski Zespół Leśny, w skład którego weszły lasy Nadleśnictwa Celestynów.

Jednostka funkcjonowała od tej pory jako jedno z leśnictw Warszawskiego Zespołu Leśnego. Na przełomie 1986 i 1987 roku powstał Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka- wieloletniego wojewódzkiego konserwatora przyrody.  70% powierzchni nadleśnictwa objęta została obszarową formą ochrony przyrody, jako park krajobrazowy.

1 lipca 1991 Nadleśnictwo zostało rozwiązane i wcielone jako oddzielny obręb do graniczącego Nadleśnictwa Chojnów. Taki stan nie trwał  zbyt dugo, gdyż Zarządzeniem nr 64 MOŚZNiL z dn. 31.12. 1992 ponownie powołano Nadleśnictwo Celestynów w granicach, w jakich znajduje się obecnie. Połączono wówczas część Obrębu Kotwica z Nadleśnictwa Garwolin (3 455 ha) i całość obrębu leśnego Celestynów z graniczącego Nadleśnictwa Chojnów (9 057 ha). Lasy celestynowskie i garwolińskie to pozostałości po dawnych, rozległych puszczach mazowieckich. W roku 2005 wokół M. St. Warszawy powołano Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie", w skład którego weszły tereny Nadleśnictwa Celestynów. Obecnie powierzchnia nadleśnictwa wynosi 8 935,70ha.  Siedziba znajduje się w Celestynowie, przy ul. Obrońców Pokoju 58. Długoletni Nadleśniczy mgr inż. Stanisław Rojek odszedł na emeryturę a od  2009 roku  jednostką zarządza nowy Nadleśniczy dr inż. Artur Dawidziuk.