Użytkowanie lasu Użytkowanie lasu

Użytkowanie Lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Przemiana pokoleń drzewostanów następuje przy wykorzystaniu tzw. cięć rębnych. Rębnią nazywamy zespół czynności związanych z wycinką drzew, w sposób zapewniający najlepsze warunki dla młodego pokolenia, które pojawi się na odsłoniętej powierzchni. W sumie wyróżniamy pięć rodzajów rębni, a każdy rodzaj ma kilka swoich podtypów. Rodzaj i podtyp jest dostosowywany do składu gatunkowego i siedliska leśnego. Ze względu na dominujący udział siedlisk borowych w nadleśnictwie, stosuje się przede wszystkim rębnię zupełną ( Ia ) Polega ona na usunięciu w tym samym czasie prawie wszystkich drzew na terenie do 4ha. Zasadą jest pozostawienie 5% powierzchni, jako starodrzewia, który wzbogaca bioróżnorodność i przyspiesza rozprzestrzenianie się roślin na powierzchnię, która została czasowo jej pozbawiona. Dzięki temu odbudowa stanu pierwotnego następuje szybciej.

W nadleśnictwie stosuje się pozyskanie maszynowe, z wykorzystaniem ciągników leśnych a pracami pozyskaniowymi zajmują się Zakłady Usług Leśnych.

Na siedliskach żyźniejszych stosuje się tzw. rębnię gniazdową (IIIa i IIIb). Zagospodarowanie tą rębnią polega na jednorazowym, bądź stopniowym przebudowywaniu składu gatunkowego za pomocą jednorazowego bądź stopniowego wycinania gniazd o wielkości 5- 20 arów. Gdy młode drzewka na gniazdach osiągną wysokość 1-3 m, wycina się na powierzchni międzygwiazdowej pozostałe drzewa. Przeciętna zasobność lasów nadleśnictwa Celestynów wynosi 222 m3/ ha. Największą zasobność mają drzewostany klasy wiekowej IIIB, czyli w wieku 50 – 60 lat, które zajmują największą powierzchnię nadleśnictwa. 

Bieżący przyrost roczny drzew na 1 ha wynosi ok. 5,6 m3 brutto. Nadleśnictwo pozyskuje rocznie ok. 30 tys. m3 drewna w ramach użytków rębnych- czyli cięć w drzewostanach dojrzałych oraz użytków przed rębnych- czyli cięć w drzewostanach dojrzewających.