Aktualności

Pszczoły są tak wyjątkowe, że w Polsce swoje święto obchodzą dwa razy w ciągu roku - dziś obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, a 8 sierpnia - Wielki Dzień Pszczół. Leśnicy dbają, by w lasach pszczoły miały coraz lepsze warunki do życia.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Strona przekieruje Cię na stronę BIP Nadleśnictwa, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat prowadzonych postępowań przetargowych i zamówieniach. Znajduje się tu lista zarządzeń i innych informacji o obowiązku podawania do publicznej informacji.

Sprzedaż drewna

Sprzedaż prowadzą bezpośrednio leśniczowie lub upoważnieni podleśniczowie na terenie, który obejmuje ich leśnictwo. Telefony do leśniczych a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce Kontakty oraz na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce „Dane teleadresowe".