Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Celestynów
Nadleśnictwo Celestynów
+48 22 789-70-03
+48 22 789-82-85

ul. Obrońców Pokoju 58

05-430 Celestynów

NIP: 532-010-14-61

 

Numer konta bankowego
PKO BP 77 1020 1127 0000 1102 0007 4617

Nadleśniczy
Artur Dawidziuk
22 789-70-03
Zastępca Nadleśniczego
Arkadiusz Dmowski
22 789-70-03
Główny Księgowy
Marta Deptuła
22 789-70-03
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Kiełczyński
22 789-70-03

Dział Administracyjno- Gospodarczy

Marta Osuch
Sekretarz
Tel.: 500-167-037
Katarzyna Strzelec
Starszy referent ds. administracyjnych i gruntów ekonomicznych
Tel.: 607-728-603
Katarzyna Burno (zastępstwo za p. D. Celińską-Szol)
Referent ds. zamówień publicznych
Tel.: 607-718-686

Dział Gospodarki Leśnej

Sławomir Charczuk
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu, ppoż i BHP
Tel.: 601-665-682
Agnieszka Czarnogłowska
Starszy specjalista SL ds. użytkowania i marketingu
Tel.: 500-167-039
Ewa Dunal
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 500-167-040
Damian Panek
Referent ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: 607-735-940
Justyna Milewska (zastępstwo za p. A. Dolińską)
Referent ds. ochrony przyrody i łowiectwa
Tel.: 882-706-587

Dział Finansowo- Księgowy

Kamila Mucha
Księgowa
Barbara Kowal
Księgowa
Martyna Jackiewicz
Księgowa (kasa nadleśnictwa)

Zespół Edukacji Leśnej

Kamil Żołądek
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Tel.: 607-723-726
Róża Brytan
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Tel.: 881-075-238
Magdalena Czacharowska
Referent ds. edukacji leśnej
Tel.: 881-075-194
Marta Żmiejko
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Patrycja Panasiewicz
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Tel.: 881 075 203

Stanowisko ds. pracowniczych

Agnieszka Adamska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 500-167-038

Posterunek Straży Leśnej

Łukasz Adamski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 500-167-027
Kamil Radziszewski
Strażnik Leśny
Tel.: 500-167-028
Marek Piętka
Strażnik Leśny
Tel.: 601-664-981

Ochrona Danych Osobowych

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych (IOD)