Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Celestynów położone jest na obszarze o charakterze nizinnym. Swoje ukształtowanie zawdzięcza działaniu procesów glacjalnych, peryglacjalnych oraz rzecznych. Mimo nizinnego położenia można znaleźć tu wyraźne zróżnicowanie terenu, które objawiają się w postaci wydm oraz zagłębień. Obszar nadleśnictwa należy do zlewni Wisły, która stanowi zachodnią granicę nadleśnictwa.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, to urokliwe i cenne przyrodniczo lasy mazowieckie. Lasy, które poddane są silnej presji wielkiego miasta.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, nazwał Leśne Kompleksy Promocyjne „25 perłami z zielonego skarbca”. Perła Mazowsza czyli Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”, powstał jako 19 LKP w Polsce (obecnie jest ich 25). W jego skład wchodzą cztery nadleśnictwa RDLP Warszawa: Drewnica, Jabłonna, Chojnów oraz Celestynów, a także lasy miejskie Warszawy. Grunty te wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym tworzą zielony pierścień wokół stolicy.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Mapy Lasów

W tym miejscu znaleźć można najważniejsze mapy dotyczące terenu Nadleśnictwa Celestynów.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.