Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

 Rezerwaty przyrody na terenie oraz w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Celestynów:

Lp.

Położenie (Gmina/

Miasto/ Leśnictwo)

Nr rej. IOŚ

Rok

utworzenia

Nazwa

 

Opis

Podstawa prawna

 

Pow.

Typ

 

 

Rezerwaty na gruntach Nadleśnictwa Celestynów

1

Celestynów/ Osieck/ Leśnictwo
Czarci Dół

18

1983

"Czarci Dół"

8,75 ha

torfowiskowy (T)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 24 listopada 1983r. (M.P. nr 39 z 1983r. poz. 230)

 

2

Celestynów/ Leśnictwo Celestynów

14

1987

"Grądy Celestynowskie"

8,35 ha

leśny (L)

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 19 lutego 1987r. (M.P. nr 7 z 1987r. poz. 55)

 

3

Celestynów/ Leśnictwo Celestynów

7

1982

"Bagno Bocianowskie"

68,98 ha

leśny (L)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 12 października 1982 (M.P. nr 25 z 1982r. poz. 234)

 

4

Pilawa/ Leśnictwo

Rogalec

125

1984

"Rogalec"

33,19 ha

leśny (L)

Zarządzenie Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 4 lipca 1984r. (M.P. nr 17 z 1984r. poz. 125)

 

5

Celestynów/Osieck/

Leśnictwo

Czarci Dół

145

1984

"Szerokie Bagno"

76,73 ha

torfowiskowy (T)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 4 lipca 1984r. (M.P. nr 17 z 1984r. poz. 125)

 

6

Karczew/ Leśnictwo Torfy

95

1977

"Na Torfach
im. Janusza Kozłowskiego"

21,13 ha

faunistyczny (Fn)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 4 kwietnia 1977r. (M.P. nr 10 z 1977r. poz. 64)

 

7

Sobienie – Jeziory/  Leśnictwo Sobienie

163

1996

"Wymięklizna"

62,37 ha

leśny (L)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1996r. (M.P. nr 2 z 1996r. poz. 415)

 

Rezerwaty częściowo na gruntach Nadleśnictwa Celestynów

8

Wiązowna/ Otwock/ Leśnictwo Zbójna Góra, Otwock

 

1978

"Świder"

238,00 ha

wodny (W)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1978r. (M.P. nr 4 z 1978r. poz. 20)

 

9

Otwock/ Leśnictwo Otwock

 

1987

"Pogorzelski Mszar"

35,08 ha

torfowiskowy (T)

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 19 lutego 1987r. (M.P. nr 7 z 1987r. oz. 55)

 

Rezerwaty w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Celestynów

10

M. St. Warszawa 
(dzielnica Wawer)

 

1952

"Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego"

113,56 ha

leśny (L)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa nr 237 dn. 16 października 1952 r. (M.P. nr A-93 z 1952r., poz. 1449).

 

11

Celestynów 
(granice administracyjne wsi Regut)

 

1994

"Żurawinowe Bagno"

2,33 ha

torfowiskowy (T)

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 października 1994r. (M.P.nr 56 z 1994 r. poz. 483)

 

12

Góra Kalwaria/ Karczew

 

1998

"Łachy Brzeskie"

476,31 ha

faunistyczny (Fn)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1224)

 

13

Konstancin-Jeziorna/ Karczew/ Otwock/ Józefów

 

1998

"Wyspy Świderskie"

572,28 ha

faunistyczny (Fn)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1224)

 

14

M. St. Warszawa (dzielnica Wilanów, Wawer)/ Konstancin-Jeziorna/ Józefów

 

1998

"Wyspy Zawadowskie"

530,28 ha

faunistyczny (Fn)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1224)