Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

   

Rezerwaty przyrody na terenie oraz w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Celestynów:

    

Lp.

Położenie (Gmina/

Miasto/ Leśnictwo)

Nr rej. IOŚ

Rok

utworzenia

Nazwa

Opis

Podstawa prawna

Pow.

Typ

Rezerwaty na gruntach Nadleśnictwa Celestynów

1

Celestynów/
Osieck/ Leśnictwo
Czarci Dół

18

1983

"Czarci Dół"

9,02 ha

torfowiskowy (T)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 24 listopada 1983r. (M.P. nr 39 z 1983r. poz. 230)

2

Celestynów/ 
Leśnictwo Celestynów

14

1987

"Grądy Celestynowskie"

8,35 ha

leśny (L)

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 19 lutego 1987 r. (M.P. nr 7 z 1987 r. poz. 55)

3

Celestynów/ Leśnictwo Celestynów

7

1982

"Bagno Bocianowskie"

69,73 ha

leśny (L)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 12 października 1982 (M.P. nr 25 z 1982r. poz. 234)

4

Pilawa/ Leśnictwo

Rogalec

125

1984

"Rogalec"

33,19 ha

leśny (L)

Zarządzenie Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 4 lipca 1984 r. (M.P. nr 17 z 1984 r. poz. 125)

5

Celestynów/

Osieck/

Leśnictwo

Czarci Dół

145

1984

"Szerokie Bagno"

76,74 ha

torfowiskowy (T)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 4 lipca 1984 r. (M.P. nr 17 z 1984r. poz. 125)

6

Karczew/ Leśnictwo Torfy

95

1977

"Na Torfach
im. Janusza Kozłowskiego"

21,13 ha

faunistyczny (Fn)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 4 kwietnia 1977 r. (M.P. nr 10 z 1977 r. poz. 64)

7

Sobienie – Jeziory/  Leśnictwo Sobienie

163

1996

"Wymięklizna"

63,11 ha

leśny (L)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 14 czerwca 1996 r. (M.P. nr 42 poz. 415)

Rezerwaty częściowo na gruntach Nadleśnictwa Celestynów

8

Wiązowna/ Otwock/ Leśnictwo Zbójna Góra, Otwock

 

1978

"Świder"

3,53 ha

wodny (W)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 16 stycznia 1978 r. (M.P. nr 4 z 1978 r. poz. 20)

9

Otwock/ Leśnictwo Otwock

 

1987

"Pogorzelski Mszar"

35,08 ha

torfowiskowy (T)

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 19 lutego 1987 r. (M.P. nr 7 z 1987 r. oz. 55)

Rezerwaty w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Celestynów

10

M. St. Warszawa 
(dzielnica Wawer)

 

1952

"Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego"

114,4071 ha

leśny (L)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa nr 237 dn. 16 października 1952 r. (M.P. nr A-93 z 1952 r., poz. 1449).

11

Celestynów 
(granice administracyjne wsi Regut)

 

1994

"Żurawinowe Bagno"

2,33 ha

torfowiskowy (T)

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 października 1994r. (M.P.nr 56 z 1994 r. poz. 483)

12

Góra Kalwaria/ Karczew

 

1998

"Łachy Brzeskie"

476,31 ha

faunistyczny (Fn)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1224)

13

Konstancin-Jeziorna/ Karczew/ Otwock/ Józefów

 

1998

"Wyspy Świderskie"

572,28 ha

faunistyczny (Fn)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1224)

14

M. St. Warszawa (dzielnica Wilanów, Wawer)/ Konstancin-Jeziorna/ Józefów

 

1998

"Wyspy Zawadowskie"

530,28 ha

faunistyczny (Fn)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1224)