PROGRAM ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE CELESTYNÓW

Pod koniec 2019 roku Nadleśnictwo Celestynów przyłączyło się do programu pilotażowego do uprawiania aktywności bushcraft i survival. W trakcie trwania pilotażu gościliśmy ponad 200 osób (dane na podstawie przysłanych zgłoszeń). Program pilotażowy cieszył się zainteresowaniem, co zaowocowało powstaniem projektu „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Celestynów wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni prawie 1500 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Mapa obszaru programu „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Celestynów:

 

Lokalizacja obszaru programu „Zanocuj w lesie” widoczna jest również na mapie

Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
oraz z poziomu aplikacji mBDL (android) lub apilkacji mBDL (iPhone), z menu podręcznego wybierz: mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony).

2. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ (przed  wyjściem do lasu, sprawdź czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem).

3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3

4. Informacjami dotyczącymi prowadzenia prac z zakresu gospodarki w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie". Możesz je znaleźć na stornie: https://celestynow.warszawa.lasy.gov.pl/prace-z-zakresu-pozyskania-drewna. Na takich powierzchniach obowiązuje zakaz wstępu!

5. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób, musisz wysłać zgłoszenie i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu, zawierające informacje wskazane w pkt 5 Regulaminu korzystania z obszaru. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin.

Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

Terminy polowań zbiorowych znajdują się na stronach internetowych Urzędu Gminy Karczew

https://bip.karczew.pl

https://karczew.pl

Nadleśnictwo Celestynów jest jednym z nadleśnictw, na terenie którego dopuszcza się używania kuchenek gazowych na terenie programu „Zanocuj w lesie”.

Na obszarze objętym Programem „Zanocuj  w lesie” na terenie Nadleśnictwa Celestynów nie ma wyznaczonego miejsca do palenia  ognisk. Pamiętajmy o bezpiecznym korzystaniu ze środowiska naturalnego zostawiając las w takim stanie jak go zastaliśmy. 

Zapraszamy do obejrzenia podcastu "Między drzewami" pt. "Sztuka zaradności" o surwiwalu i bushcrafcie.