Aktualności Aktualności

Obiekty edukacyjne

Centrum Edukacji Leśnej

Ośrodek położony jest na terenie Leśnictwa Celestynów, w otoczeniu malowniczego drzewostanu dębowego, w odległości ok. 3 km od siedziby Nadleśnictwa Celestynów.
W głównym budynku CEL prowadzone są zajęcia, wykłady i warsztaty z edukacji przyrodniczo-leśnej. W obiekcie znajdują się 4 sale:

1.    Sala ekspozycyjna – przedstawia fragment lasu z jej naturalnymi mieszkańcami, wyposażona jest w multimedialną wystawę eksponatów zwierząt i roślin leśnych.

2.    Sala makietowa – wyposażona jest w dużą makietę przedstawiającą „Cykl Życia Lasu", wystawę budek lęgowych, kolekcję nasion drzew i krzewów, grę edukacyjna „leśna zgadywanka”.

3.    Sala wykładowa – przeznaczona jest do organizacji wykładów, prezentacji, pokazów filmów oraz zajęć laboratoryjnych.

4.    Sala łącznikowa – wyposażona w eksponaty edukacyjne dotyczące budowy warstwowej lasu.  Znajduje się w niej ściana magnetyczna, galeria ptaków leśnych, monolity glebowe oraz obrotowy walec edukacyjny do nauki gatunków drzew.
Szczegóły dotyczące zajęć i dostępności obiektu znajdują się w zakładce „oferta edukacyjna”.

Na terenie CEL
W pobliżu głównego budynku znajduje się wiata turystyczna mieszcząca do 100 osób, wyposażona w grill i elektryczność, a obok niej miejsce ogniskowe. Nieopodal ustawiono drewniane ławki, które tworzą mały amfiteatr. Goście poruszający się konno, mogą korzystać z ustawionego na terenie CEL drewnianego koniowiązu.
W ramach projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie przed nadmierną presją turystów" w zakresie działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na terenie CEL powstało:

a)    arboretum;

b)    łąka kwietna, obsadzona mieszanką polskich gatunków roślin;

c)    edukacyjne miejsce zabaw;

d)    sztuczne żeremie bobrowe na oczku wodnym;

e)    zagroda;

f)    ścieżka poznawcza;

g)    miejsce biwakowania i boiska.

Miejsce biwakowania

Teren miejsca biwakowania otoczony jest lasem, w centralnej części terenu przygotowano miejsce na ognisko wraz z ławami. Obok znajduje się budynek obsługi miejsca biwakowania z aneksem biurowym o funkcji recepcji, kuchnią, stołówko-świetlicą, toaletami oraz ujęciem wody. Z terenu może korzystać jednocześnie ok. 70 osób. Obiekt przeznaczony jest głównie dla uczestników zajęć wielodniowych oraz harcerzy.

 

Miejsce Pamięci „Golgota leśników polskich”

Na terenie Centrum Edukacji Leśnej znajduje się także pomnik upamiętniający "Golgotę leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948", który tworzy granitowy kamień z wizerunkiem Matki Boskiej Katyńskiej oraz urna z ziemią z Katynia pobrana przez delegację leśników w dniu 10.04.2010 r. Nad całością góruje drewniany krzyż. W pobliżu znajdują się także trzy głazy z wygrawerowanymi nazwami: Katyń, Kresy, Sybir. Za pomnikiem rośnie 101 dębów, przy których stoją słupki z tabliczkami zawierającymi nazwiska pomordowanych leśników.

 

Ścieżka edukacyjna „Goździkowe Bagno”

Nieopodal Centrum Edukacji Leśnej znajduje się malownicza ścieżka edukacyjna „Goździkowe Bagno”. Prowadzi ona przez niewielkie torfowisko wysokie. Największą atrakcją  tego miejsca jest drewniana kładka, która umożliwia przejście przez bagno suchą stopą i dotarcie do wydmy śródlądowej. Goździkowe Bagno jest stałym elementem zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz miejscem wypoczynku okolicznych mieszkańców. Osobliwością przyrodniczą torfowiska jest rosiczka okrągłolistna. Przy ścieżce edukacyjnej znajdują się kłoda bartna i paśnik oraz tablice edukacyjne dotyczące cyklu życia lasu, form ochrony przyrody, ekosystemów bagiennych, oraz mechanizmu postawania wydm śródlądowych.


 

Ścieżka zdrowia
Ścieżka edukacyjna „Goździkowe bagno” prowadzi do „ścieżki zdrowia” – ogólnodostępnego terenu przeznaczonego do zabaw i aktywnego wypoczynku, przy której znajduje się kilkanaście urządzeń służących zabawie oraz poprawie kondycji fizycznej: drążki, drabinki, liny, poręcze gimnastyczne, równoważnia, ławeczka do brzuszków, kółka akrobatyczne i belki do przeskoków. Osoby korzystające ze ścieżki mogą odpocząć pod znajdującą się obok wiatą.

Szczegóły dotyczące rezerwacji wiaty, miejsca biwakowania znajdują się w zakładce „wynajem obiektów”.