Położenie Położenie

Położenie i warunki lokalne

Nadleśnictwo Celestynów jest jednym z czternastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Swoim zasięgiem obejmuje 61 860,43 ha, w tym 9 007,19 ha stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Celestynów (9 096,71 ha wraz ze współwłasnościami). Nadleśnictwo położone jest na terenie województwa mazowieckiego na obszarze 13 miast i gmin (Warszawa Wawer, Józefów, Karczew, Otwock, Pilawa, Wesoła, Celestynów, Garwolin, Karczew, Osieck, Pilawa, Sobienie-Jeziory, Wiązowna).

Teren nadleśnictwa w całości wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie".
Większość obszaru nadleśnictwa Celestynów jest silnie zurbanizowana i obejmuje tereny o wysokim zagęszczeniu ludności, co ma swoje odbicie w działaniu nadleśnictwa. Dzikie wysypiska, nielegalna jazda quadami, dewastacja tablic i koszy na śmieci to tylko niektóre z problemów z jakimi musza borykać się pracownicy nadleśnictwa.