Położenie Położenie

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Gatunki objęte ochroną ścisłą, w tym:

 • Czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea)
 • Czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca)
 • Purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea)
 • Smardzówka czeska (Ptychoverpa bohemica)
 • Brodaczka (Usnea sp.)
 • Mąklik otrębiasty (Pseudevernia furfuracea)
 • Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
 • Lilia złotogłów (Lilium martagon)
 • Listera jajowata (Listera opata)
 • Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)
 • Pełnik europejski (Trollius europaeus)
 • Podkolan biały (Platanthera biforia)
 • Salwinia pływająca (Salwinia natans)
 • Zimoziół północny (Linnaea borealis)
Gatunki objęte ochroną częściową, w tym:
 • Chrobotek leśny (Cladonia arbuscula)
 • Chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferina)
 • Płucnica islandzka (Cetraria islandia)
 • Centuria pospolita (Centaurium erythraea)
 • Piórosz pierzasty (Ptilium crisa-castrensis)
 • Maczużnik (Cordyceps militaria)
 • Złotak (Pulveroboletus cramesinus)
 • Klejówka różowa (Gomphidius rosesus)
 • Grążel żółty (Nuphar lutea)
 • Barwinek pospolity (Vinca minor)
 • Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)
 • Grzybienie białe (Nymphaea alba)
 • Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)
 • Pierwiosnka lekarska (Primula Eris)
 • Bagno zwyczajne (Ledum palustre)
 • Pachnąca dębowa (Osmoderma eremita)
 • Paź królowej (Papilio machano)
 • Rojnik morfeusz (Heteropterus morphaeus)
 • Trzepla zielona (Ophiogomphus cecylia)
 • rak pręgowany (Cambarus limosus)
 • rak szlachetny (Astacus astacus)
 • szczeżuja wielka (Anodonta cygnea)
 • ślimak winniczek (Helix pomatia)
 • kiełb białopłetwy (Gabio albipinnatus)
 • minóg rzeczny (Lamperta fluviatilis)
 • piekielnica (Alburnoides bipunctatus)
 • strzelba błotna (Phoxinus perenurus)
 • gniewosz plamisty (Coronella austriaca)
 • grzebiuszka ziemna (Pleobates fuscus)
 • rzekotka drzewna (Hyla arborea)
 • traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)
 • błotniak zbożowy (Cirrus cyaneus)
 • dudek (Upupa epos)
 • dzięcioł zielony (Picus canus)
 • dziwonia (Carpodacus erythrinus)
 • grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
 • jemiołuszka (Bombycilla garrulus)
 • krętogłów (Jynx torquilla)
 • lelek (Caprimulgus europaeus)
 • ortolan (Emberiza hortulana)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
 • pustułka (Falco tinnunculus)
 • sowa błotna (Asio flammeus)
 • zimorodek (Albedo atthis)
 • badylarka (Micromys minutus)
 • borowiec wielki (Nyctalus noctola)
 • gronostaj (Mustela erminea)
 • łasica (Mustela nivalis)
 • mroczek późny (Eptesicus serotinus)
 • ryjówka aksamitna (Sorex araneus)
 • rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)