Położenie Położenie

Zasoby leśne

Całość terenu nadleśnictwa to głównie tereny nizinne ukształtowane w wyniku procesów glacjalnych, peryglacjalnych oraz rzecznych. Występują tu także pojedyncze piaszczyste zagłębienia i wydmy. Niektóre z nich osiągają nawet wysokość 20 m. Lewa granica nadleśnictwa biegnie wzdłuż Wisły. Wraz z dopływami rzek Świder i Jagodzianka, to największe zbiorniki powierzchniowe na tym terenie.

Udział siedlisk leśnych

 • 87% siedlisk borowych czyli drzewostanów, gdzie gatunkiem panującym jest sosna
 • 13% siedlisk lasowych, czyli drzewostanów z przewagą gatunków liściastych, w tym około 4% drzewostanów podmokłych - olsów

Udział gatunków lasotwórczych

 • 91% sosna
 •   4% olcha
 •   3% brzoza
 •   2% dąb

Udział drzewostanów w klasach wieku

 •   8% I klasy wieku (0-20 lat)
 • 11% II klasy wieku (21-40 lat)
 • 32% III klasy wieku (41-60 lat)
 • 28% IV klasy wieku (61-80 lat)
 • 15% V klasy wieku (81-100 lat)
 •   6% VI klasy wieku (101 lat i więcej)