Położenie

Nadleśnictwo Celestynów jest jednym z czternastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Swoim zasięgiem obejmuje 61 860,43 ha, w tym 9 007,19 ha stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Celestynów (9 096,71 ha wraz ze współwłasnościami). Nadleśnictwo położone jest na terenie województwa mazowieckiego na obszarze 13 miast i gmin (Warszawa Wawer, Józefów, Karczew, Otwock, Pilawa, Wesoła, Celestynów, Garwolin, Karczew, Osieck, Pilawa, Sobienie-Jeziory, Wiązowna).

Galeria zdjęć

Wydawać by się mogło, że w centralnej Polsce lasy są ubogie i opustoszałe. Nic Bardziej mylnego! Sprawdźcie sami!

Historia

W czasie I i II wojny światowej podwarszawskie tereny leśny ulegały rozległej dewastacji. Nadmierne wyręby prowadzone przez okupantów, zniszczenia wojenne w wyniku przesuwania się frontów, kradzieże drewna w latach powojennych sprawiły, że celestynowskie lasy całkowicie zatraciły swój pierwotny wygląd.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Celestynów zrealizowało już dwa projekty finansowane ze środków unijnych, a obecnie realizuje kolejny. Pierwszy był częścią ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych dotyczącym małej retencji nizinnej. Celem drugiego projektu była ochrona terenu Natura 2000 "Bagno Całowanie" poprzez wybudowanie sieci infrastruktury turystycznej. Obecnie realizowany projekt to Adaptacja do zmian klimatu.