Wydawca treści Wydawca treści

Zakup gruntów leśnych

Nadleśnictwo Celestynów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów leśnych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021 poz.1275 t.j.) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jeżeli:

  • jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia,
  • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz,
  • ma uregulowany stan prawny,
  • nie jest obciążony na rzecz osób trzecich,
  • nie występują spory graniczne.

 

W celu zbycia nieruchomości winny zostać przedłożone do Nadleśnictwa Celestynów następujące dokumenty:

  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
  • wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, który obejmuje las lub grunt przeznaczony do zalesienia,
  • oznaczenie księgi wieczystej.

 

Do kontaktów bezpośrednich służą pomocą:

Pani Ewa Dunal - email: ewa.dunal@warszawa.lasy.gov.pl

Pan Damian Panek - email: damian.panek@warszawa.lasy.gov.pl