Aktualności Aktualności

Leśnicy pamiętają o ofiarach sowieckiej agresji

W piątek 18 września w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie oddano hołd leśnikom i ich rodzinom, którzy oddali swe życie w obronie ojczyzny przed sowiecką agresją.

Dotychczas w uroczystościach przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939 -1948” uczestniczyli kombatanci II Wojny Światowej, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, reprezentanci lokalnej społeczności, uczniowie i leśnicy.

W tym roku, ze względu na trwającą pandemię i w trosce o bezpieczeństwo epidemiczne, pamięć pomordowanych uczciła delegacja leśników. Kwiaty pod pomnikiem złożyli dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie – Marek Roman oraz zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów – Arkadiusz Dmowski.

Pamięć o bohaterach poległych na wschodzie jest szczególnie bliska sercom warszawskich leśników. Jednym z pierwszych aresztowanych, był ówczesny Dyrektor Naczelny Lasów Państwowych, a wcześniej pierwszy dyrektor Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Warszawie – Adam Loret, którego okoliczności śmierci i miejsce spoczynku do dziś pozostają nieznane.