Aktualności Aktualności

INFORMACJA DOT. Przetargu na usługi leśne w 2022r.

Z uwagi na problemy techniczne z zalogowaniem się do platformy BIP Nadleśnictwa Celestynów (https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_celestynow/), Nadleśnictwo zamieszcza do pobrania:

1) informację jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w postępowaniu na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Celestynów w roku 2022."

2) Informację z otwarcia ofert