Aktualności Aktualności

Wspomnienie Golgoty leśników polskich

W 82. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę uczczono pamięć leśników i ich rodzin, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

W corocznym wydarzeniu przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948” w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie wzięli przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, służby mundurowe, leśnicy, a także uczniowie i przedstawiciele okolicznych szkół.

Uroczystość rozpoczął Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk, który powitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman, przybliżając zgromadzonym tragiczną historię leśników i ich rodzin z czasów II wojny światowej. Na uroczystości obecny był również poseł na Sejm Dariusz Olszewski, który odczytał list sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edwarda Siarki, ku pamięci poległym bohaterom.

Po wystąpieniach goście złożyli kwiaty pod pomnikiem „Golgoty leśników polskich…”. Uroczystość uświetniła obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Akord.