Aktualności Aktualności

Akcje sadzenia lasu w Nadleśnictwie Celestynów

Nadleśnictwo Celestynów corocznie w okresie wiosennym prowadzi akcję odnowieniową i sadzi młode pokolenie lasów. W 2022 r. celestynowscy leśnicy posadzą łącznie blisko pół miliona młodych drzew.

Skład gatunkowy odnawianych powierzchni dostosowany jest do panujących w danym miejscu warunków siedliskowych. W miejscu, gdzie siedlisko jest bardziej żyzne, stopniowo zwiększa się udział drzew liściastych. W tym roku na terenie Nadleśnictwa Celestynów sadzone są sosny, świerki i modrzewie oraz gatunki liściaste stanowiące łącznie ponad 25% materiału odnowieniowego: brzozy, dęby, jawory, olsze, wiązy, buki i lipy. Leśnicy odnawiają las również w sposób naturalny, wykorzystując do tego celu nasiona, które spadły z dojrzałych drzew i wykiełkowały na dnie lasu. Taki sposób uzyskania młodego pokolenia lasu wykorzystuje się na powierzchniach, gdzie pozwalają na to warunki glebowe i klimatyczne, a istniejący drzewostan jest zgodny z przyjętymi kryteriami. Około 10-15% odnowień w Nadleśnictwie Celestynów to odnowienia naturalne.

Co roku Nadleśnictwo Celestynów zaprasza wiele instytucji, przedstawicieli samorządów, firm, szkół i lokalnych mieszkańców do własnoręcznego posadzenia fragmentu lasu w ich bliskim otoczeniu. Udział w akcji odnowieniowej i leśnych zajęciach edukacyjnych to dobra okazja do ciekawego spędzenia czasu na łonie natury, zdobycia wiedzy przyrodniczej, poznania lokalnej fauny i flory oraz przeprowadzenia rozmów z leśnikami na temat ich pracy i zasad prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

Uwieńczeniem tegorocznych otwartych akcji odnowieniowych było wspólne sadzenie lasu w ramach ogólnopolskiej akcji „Łączą nas drzewa” 5 maja na terenie Leśnictwa Celestynów, w którym wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych – Policji, Straży Pożarnej i Wojska Polskiego oraz studenci z Koła Naukowego Leśników i Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej przy SGGW w Warszawie. W ramach tego wydarzenia posadzono ponad 4000 sosen. Łącznie w 2022 roku uczestnicy otwartych akcji odnowieniowych w Nadleśnictwie Celestynów posadzili ok. 18 000 drzew.