Aktualności Aktualności

2 lutego - Światowy Dzień Mokradeł

W 2022 r. to święto obchodzone jest pod hasłem "Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody".

Mokradła to wyjątkowe miejsca pełne uroku, a jednocześnie pełniące niezwykle ważną funkcję w środowisku. Są ogromnym rezerwuarem wody, magazynem dwutlenku węgla i miejscem życia wielu organizmów.

Leśnicy mając świadomość jak ważną rolę pełnią podmokłe tereny, są zaangażowani w programy na rzecz ich ochrony i zrównoważonego użytkowania. Odtwarzanie ekosystemów wodnych realizują w ramach projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu oraz ochrony gatunków i siedlisk.

Nadleśnictwo Celestynów dwa razy uczestniczyło w "Kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". W ramach pierwszego projektu powstały 3 zbiorniki retencyjne zdolne do zmagazynowania 2020 m3 wody oraz 3 przepusty i 11 zastawek. Drugie przedsięwzięcie, zakończone w 2021 r., obejmowało utworzenie i odtworzenie kolejnych 2 zbiorników o objętości 2920 m3 oraz wykonanie 29 kamienno-drewnianych zastawek i 14 przepustów.

 

fot. R. Brytan, D. Celińska-Szol